RO  UK


  •     ASOCIAŢIA EUROPEANĂ DE MEDIU - AEM (EUROPEAN ENVIRONMENTAL ASSOCIATION - EEA) este o organizaţie nonguvernamentală ce îşi desfăşoară activitatea în conformitate cu prezentul statut şi cu reglementările internaţionale recunoscute de statul român. A fost înfiinţată la 04.04.2003 la Constanţa, preluând o parte din activităţile desfăşurate de Balkan Environmental Association (BENA) în Romania. Scopul asociaţiei este promovarea şi protejarea calităţii şi siguranţei mediului înconjurator, precum şi organizarea de cursuri de iniţiere (autorizare serie CT nr. 000012 - 000013/08.04.2004) şi cursuri de perfecţionare în domeniul protecţiei mediului (autorizare serie CT nr. 000074 şi 000075/27.04.2005). Cursurile sunt organizate pentru două categorii de ocupaţii profesionale: cursuri pentru studii universitare, în specializarea "manager al sistemelor de management de mediu" (cod COR nr. 242304) şi cursuri pentru studii medii, în specializarea "tehnician ecolog" (cod COR nr. 321106).
  •     AEM în parteneriat cu Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare Marină "Grigore Antipa" Constanţa au organizat până în prezent 20 serii de cursuri în domeniul protecţiei mediului, oferite gratuit cursanţilor, cu sprijinul unor organizaţii/companii precum: Balkan Environmental Association (B.EN.A.), TITAN S.A., Tomini Trading SRL, SC CARPATCEMENT HOLDING SA, BANCPOST şi opt serii de cursuri pentru salariaţii Administraţiei Porturilor Maritime Constanţa, Sucursala Petromar Constanţa, Complexului Muzeal de Ştiinţe ale Naturii Constanţa.
  •     Personalul implicat in procesul de instruire este format din reprezentanţi ai Agenţiei de Protecţia Mediului Constanţa, Garda de Mediu Constanţa, INCDM "Grigore Antipa", Academia Navală "Mircea cel Batran", Centrul Regional de Meteorologie Constanţa, specialişti cu o bogata experienţa ştiinţifică in domeniul managementului de mediu.
  •     AEM cu sprijinul Balkan Environmental Association (B.EN.A.) a iniţiat Programul pentru proiecte şi burse de cercetare pentru tineri cercetători, având urmatoarele direcţii tematice: managementul de mediu, sisteme de calitate, metode şi tehnologii de protecţie şi reabilitare ecosisteme, reciclarea deseurilor solide, impactul radioactivităţii asupra mediului, armonizarea legislaţiei de mediu în contextul integrării în EU, educaţie de mediu. Astfel, AEM a finanţat 17 proiecte de cercetare şi 10 burse de cercetare pentru tineri cercetători.
  •     În anul 2012 AEM a aplicat ca partener în cadrul Programului Second Call for Proposals Black Sea Cross Border Cooperation Program / Joint Operational Programme "Black Sea basin 2007-2013", Proiectul intitulat: "REATION OF A BLACK SEA NETWORK FOR SUSTAINABLE TOURISM DEVELOPMENT IN BULGARIA, ROMANIA, UKRAINE, MOLDOVA AND GEORGIA (BS - TOURISM NET)".
  •     Anual sunt organizate seminarii stiinţifice, workshop-uri în domeniul protecţiei mediului, întruniri dedicate sărbătoririi Zilei Internaţionale a Mediului Înconjurator, Ziua Rezervaţiei Marine 2 Mai - Vama Veche, şi alte activităţi în domeniul educaţtiei de mediu în parteneriat cu şcoli/licee din judeţul Constanţa şi instituţii publice: Palatul Copiilor Constanţa, INCDM "Grigore Antipa", Primăria Municipiului Constanţa, Complexul Muzeal de Ştiinţe ale Naturii.
30 MARCH - 2 APRIL 2016
International Conference on Green Development, Infrastructure, Technology "GREDIT 2016", Skopje, Macedonia
Details
23 - 25 JUNE 2016
3rd International Conference Water Across Time in Engineering Research "WATER 2016", Constanta, Romania
Details
10 - 13 NOVEMBER 2016
6th International Conference "Protection of Natural Resources and Environmental Management: The main tools for sustainability" PRONASEM 2016, Bucharest, Romania
Details